Raimond Frentrop

Mijn naam is Raimond Frentrop, ik ben 19 jaar en student TN. Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de Faculteitsraad TNW, omdat ik het belangrijk vind dat studenten actief meedenken over het onderwijs en de faculteit. Studenten zijn een belangrijke partij binnen de faculteit en moeten dus de mogelijkheid hebben hun mening te geven over de huidige gang van zaken en over toekomstplannen, maar moeten zelf ook met ideeen kunnen komen. Daarbij gaat het niet alleen om het deel van de studenten dat uit zichzelf al actief betrokken is bij het onderwijs en de faculteit. Naar mijn mening is een studentlid van de faculteitsraad er om de mening van alle studenten te vertegenwoordigen, en dat is dan ook mijn doel. Ik vind het belangrijk dat studenten en medewerkers tot een gezamenlijk besluit kunnen komen, waar beide partijen zich in kunnen vinden. Alleen op die manier kan de faculteit ook op de langere termijn goed functioneren.

Foto van Raimond Frentrop