Kelvin Kleist

Als lid van de faculteitsraad pleit ik voor een verdere en diepgaandere samenwerking tussen de verschillende faculteiten. Vooral op het gebied van de masteropleidingen is er nog veel ruimte voor samenwerking. Dit eist de benodigde coöperatie vanuit de onderzoeksinstituten en leerstoelen. Tevens wil ik graag de TNW faculteit meer op de kaart brengen. De laatste jaren was de medezeggenschap van de TNW studenten in het facultair beleid van een laag niveau en de tijd is aangebroken dat wij meer zeggenschap krijgen in het reilen en zeilen binnen de faculteit zodat wij een tastbare toegevoegde waarde kunnen leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Foto van Kelvin Kleist

Dus stem op mij: Kelvin Kleist