Bas Haarman

Hallo ik ben Bas Haarman. De belangrijkste redenen waarom ik mezelf verkiesbaar stel zijn de aankomende veranderingen die de universiteit zal ondergaan en problemen rondom projectruimte waarin wij kunnen werken.

De faculteit huurt/koopt projectruimte in van de universiteit net zo als elke faculteit. Dit heeft tot gevolg dat een bepaalde ruimte in principe van een bepaalde faculteit is en voor haar studenten dient. Wat uiteraard geen probleem is. Als TNW studenten moeten we gewoon met ons projectgroep in een goed voorziene ruimte aan ons project kunnen werken.

Maar als je als groep op maandag niet van de ruimte gebruik maakt, wat is er dan op tegen als daar een groep studenten van CTW gaat zitten en vice versa? Ik heb het al te vaak meegemaakt dat we geen gebruik konden maken van een lege ruimte omdat het voor CTW studenten gereserveerd is. (Meestal konden we met behulp een schaar in de Horsttoren wel de ruimte in door een pinnetje in de open cilinder van de deur aan te drukken, maar dat is geen oplossing.)

Een van de ideeën die al een tijd circuleert binnen de universiteitsraad en andere betrokken is om dit probleem op te lossen door projectruimte los te koppelen van faculteiten. Door hier een algemeen reserveringen systeem voor te maken; waar docenten in aan kunnen geven hoeveel ruimte ze nodig hebben op specifieke dagen en groepen studenten ook de overige vrije ruimtes kunnen reserveren. Zodat je als projectgroep van een lopend vak altijd een ruimte hebt om hier aan te werken tijdens de ingeroosterde uren en je daarbuiten ook een duidelijk overzicht hebt van de vrije ruimte; om gezamenlijk aan een vak of iets anders te werken.

Uiteraard zitten er nog enkele praktische en financiële haken en ogen aan bovenstaande die nog opgelost dienen te worden. Echter lijkt het mij een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Daarom zal ik ook gaan pleiten in de FR om hier als TNW serieus na te streven en de andere faculteiten ook over te gaan halen. Om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Met de in het begin genoemde veranderingen die de universiteit zal ondergaan bedoel ik: Veranderingen ten gevolge van Plannen zoals de Graduate School, School of Engineering en School of Social Sciences en andere Route’14 ideeën, het UT brede Onderwijs en Examen Regelement, de harde knip en vermindering van de eerste geldstroom.

Helaas valt er op het moment van schrijven niet veel te zeggen over wat de invloed van bovenstaande ideeën op de gang van zaken binnen TNW zal zijn. De implementatie van de ideeën zijn nog niet voltooid en de pilots moeten nog beginnen. De eerste pilots van de verschillende Schools bijvoorbeeld beginnen in september en dan zal ook pas echt duidelijk worden wat de gevolgen hiervan zijn. De harde knip zal pas in gaan vanaf 2010 en of de vermindering van de eerste geldstroom blijvend is, is nog maar de vraag: www.comiterouw.nl.

Door mijn ervaring als voorzitter van S.V.A.T. Astatine en omdat ik me binnen het bestuur ook met onderwijsvernieuwingen/-kwaliteit bezig houd, denk ik dat ik de gevolgen van de uitwerkingen van deze plannen voor TNW en haar studenten goed kan overzien. Om zo gezamenlijk met de andere FR-leden het geheel in goede banen te leiden.

Behalve bovenstaande punten wil ik graag na mijn bestuursperiode iets doen in een breder kader dan een verenigingsbestuur en de faculteitsraad leek me hiervoor uitermate geschikt.

Om af te sluiten: succes met bepalen op wil je gaat stemmen en hulde dat je tot deze laatste regel bent gekomen ;-).

Foto van Bas Haarman