Robert Landheer

Ik ben Robert Landheer, 21 jaar oud en derdejaars TN. Dit jaar ben ik lid van de Universiteitsraad en komend jaar wil die ervaring gaan gebruiken in de Faculteitsraad van TNW. In de UR leer je met verschillende belangen, medewerkers en studenten omgaan, allemaal zaken die je in de FR ook moet doen. Als student kun je veel bereiken, zeker als je met goede punten komt luisteren bestuurders naar je!

Medezeggenschap is een belangrijk iets, de UT is geen bedrijf, maar een organisatie waar meer dan 8000 studenten een hele belangrijke tijd van hun leven doorbrengen. Studenten gaan niet ‘s avonds naar huis, dan begint het studentenleven pas! Maar de Decaan (faculteitsbestuurder) krijgt hier niets van mee, want hij gaat om 17.30 uur naar huis. De Faculteitsraad is dus belangrijk om het faculteitsbestuur te laten weten wat er onder studenten leeft en ervoor te zorgen dat elke student een goede studententijd heeft!

Als student kunnen jouw problemen niet vaak genoeg aangekaart worden bij het bestuur van de faculteit; dat is precies wat ik van plan ben te gaan doen volgend jaar. Als studenten ben je een belangrijk deel van de UT en daarom moet er ook goed rekening met je belangen worden gehouden.

Waarom is er bijvoorbeeld geen maximale nakijktermijn voor tentamens afgesproken binnen de faculteit? Nakijken duurt vaak heel lang, waardoor je als student in de onzekerheid wordt gehouden en niet weet of je voor een herkansing moet gaan leren. Dit is niet eerlijk naar studenten toe, die vaak hard hebben geleerd en willen weten waar ze aan toe zijn. Ik vind dat hiervoor een norm binnen de faculteit kan komen, zodat je als student recht hebt op een binnen redelijke tijd nagekeken tentamen!

Tot ziens bij de verkiezingen,

Robert Landheer