Kenneth Bijkerk (CT)

Medezeggenschap heeft al mijn interesse vanaf de middelbare school. Klassenvertegenwoordiger om op te komen voor de belangen van onze klas. Deze interesse heeft zich voortgezet in een kandidaatstelling voor de FR: medezeggenschap binnen de faculteit TNW.

Binnen de faculteit TNW speelt er momenteel de welbekende reorganisatie met de daaraan verbonden maatregelen. Deze reorganisatie is helaas nodig, maar dient wel goed uitgevoerd te worden: naar mijn mening mag het onderwijs en onderzoek hierdoor niet worden belemmerd. Daarnaast spelen ook faciliteiten een belangrijke rol, aangezien Hogenkamp en Langezijds uiteindelijk worden afgestoten. De ruimte die hier voor terug komt zal voldoende moeten zijn voor alle partijen binnen de UT; dit is typisch een onderwerp waar de FR nauw bij betrokken is. Ik zal zeker willen pleiten voor voldoende ruimte om het huidige gegeven onderwijs te waarborgen.

De koppeling personeel en student is daar zeker net zo belangrijk, omdat de faculteit er ook is voor het onderwijs. Soms krijg ik het idee, dat het onderwijs wel eens vergeten wordt bij bepaalde punten. Mijn hart ligt vooral bij het onderwijs. Onderwijs voor, met en door studenten in goede samenhang met de onderzoeksgroepen. Dit zijn voor mij speerpunten voor een jaar FR.