Karin Platenkamp

Beste studenten,

Mijn naam is Karin Platenkamp. Ik ben nu vierdejaars student Technische Geneeskunde. Afgelopen jaar heb ik ook in de Faculteitsraad gezeten en wil dit graag komend jaar voortzetten. Wellicht kennen jullie mij al van mijn stukjes over de Faculteitsraad in de Parallaks of als voormalig S.V. Paradoks bestuurder. Binnen Technische Geneeskunde staan een aantal zaken centraal die afwijken van de problemen van de andere studies van TNW en waar de andere studenten dan ook minder bekend mee zijn. Onder andere de behandelingsbevoegdheid en regelingen in de OER die toegang tot onder andere de Multi Disciplinaire Opdracht en de Master bepalen. Samen met Jon stel ik mij als TG’er kandidaat en we hopen volgend jaar veel problemen aan te kunnen kaarten.

Natuurlijk ben ik ook niet onbekend met de problematiek van overige TNW studenten. Tekorten aan opleidingsmedewerkers, het tekort aan werkruimtes in de Horst(toren) en afwezigheid van studentenwerkruimtes in de nieuwe gebouwen, de te kleine focus van de universiteit en de faculteiten op onderwijs (in verhouding tot onderzoek) en meer…..

Ik hoop jullie volgend jaar weer te mogen vertegenwoordigen!

Groetjes

Karin Platenkamp