Jorick van ’t Oever

Tijdens mijn bestuursjaar bij Arago heb ik mij sterk gemaakt voor de belangen van studentleden van de vereniging en daar heb ik erg veel van geleerd. Ook is hierdoor de interesse ontstaan om op een soortgelijke en leerzame wijze op te komen voor de belangen van de studenten op een hoger niveau.

Binnen een universiteit is onderwijs, samen met onderzoek, één van de belangrijkste zaken. Hierdoor is het belangrijk is om hier als gewone student ook inspraak in te willen hebben en deze ook vooral goed te benutten.

Om deze redenen wil ik mij middels deze weg verkiesbaar stellen voor de faculteitsraad TNW zodat onze faculteit de beste ondersteuning biedt voor je opleiding en voor jezelf!

Met vriendelijke groet,

Jorick van ’t Oever

Student TN