Jon Gutteling

Ik ben Jon Gutteling, derdejaars student TG. Ik heb nog geen ervaring in de Faculteitsraad (FR) van TNW, maar nu ik hier een paar jaar rond loop ben ik regelmatig dingen tegen gekomen die me niet bevielen of die in mijn optiek een stuk beter geregeld kunnen worden. Hier wil ik mij dan ook voor inzetten.

Als lid van de FR hoop ik een aantal van deze problemen aan de kaak te stellen. Voor mijn studie specifiek zijn dat een aantal zaken zoals een te erge bureaucratie, bepaalde regelingen binnen het OER, een missende curriculumcoördinator, slecht doorgevoerde “vernieuwingen”, onoverzichtelijke en onhandige roosters, enzovoorts. Binnen de faculteit zijn er problemen zoals de reorganisatie, het gemis van goede werkruimten en het niet op de eerste plaats komen van studenten en onderwijs binnen de faculteit.

Dit is slechts een greep uit de problematiek die mij op dit moment bekend is en waar naar alle waarschijnlijkheid nog veel andere dingen bij zullen komen. Mijn streven is natuurlijk om alle studenten van onze faculteit zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik hoop dan ook dat jullie op me stemmen, zodat ik hier de komende termijn mee kan beginnen.

Jon Gutteling