Emiel Kappert

Tentamen te laat nagekeken? Mastervakken niet in het Engels gegeven? Onduidelijk waar je moet zijn om formulier 13c te halen? Het is maar een kleine greep uit de problemen die volgens mij moeten worden opgelost. Maar er moet meer gebeuren. Onze faculteit bestaat uit vijf topstudies die allemaal groeien. En dat is net als met kinderen: de mooiste tijd om mee te maken, maar het heeft wel continu zorg nodig.

Onze faculteit heeft een zware periode met een zware reorganisatie achter de rug. Tijdens de reorganisatie zijn er beloftes gemaakt dat alles weer opgebouwd, ‘gerevitaliseerd’, zou worden. Dat gebeurt en het gaat vooruit, maar nog niet snel genoeg: binnen meerdere studies wachten studenten op het aanstellen van nieuwe hoogleraren, die vakgroepen gaan starten die jou meer keuze moeten geven om af te studeren. Verder moet er gewerkt worden aan ruimtes voor ons, de studenten, in de nieuwe gebouwen: ruimtes om te studeren, ruimtes voor practica en ruimtes voor studieverenigingen en leuke initiatieven. Een ander belangrijk punt vind ik internationalisering: tijdens mijn bacheloropdracht in Zuid-Afrika heb ik zoveel leuke dingen gezien en geleerd, dat ik vind dat iedereen die kans moet krijgen! Als laatste is het belangrijk om onderwijs, ontwerp en onderzoek bij elkaar te brengen: het beste leer je nou eenmaal als de professor zelf ook voor de klas verschijnt.

De faculteitsraad is een van de plekken waar je sturing kan geven aan de toekomst van onze faculteit, van jouw studie. Na ruime ervaring uit een bestuursjaar, een opleidingscommissie en het opzetten van een onderwijstrack weet ik dat dit zwaar zijn, tact zal vereisen en een spel vol verschillende meningen zal worden, maar dat dit ook leuk en leerzaam kan zijn en dat dit studenten en personeel bij elkaar kan brengen. Volgens mij is dat waar we naar toe moeten: een faculteit waarin we allemaal samen er voor zorgen dat we de goede kant opgaan, zonder daarbij de charme van onze eigen studies te verwaarlozen. TN & TG, BMT & AT, CT, het zijn allemaal aparte studies die hun eigen aandacht verdienen!

Emiel Kappert