Bindikt Fraters

Beste Student,

Mijn naam is Bindikt Fraters en ik ben nu vierdejaars student Chemische Technologie. Als lid van de Faculteitsraad wil ik zorgen voor een kritische blik, zodat ondanks continue veranderingen, die soms ook noodzakelijk zijn, de belangen van het onderwijs en de studenten van TNW gewaarborgd gaan worden.

De ervaring uit mijn bestuursjaren geven een goede basis om binnen de Faculteitsraad een steentje te kunnen bijdragen aan de oplossing voor de problemen die binnen de Faculteit spelen. Gezien het feit dat ik volgend jaar relatief weinig nevenactiviteiten heb zal ik mij dan ook een jaar vol op de taken binnen de Faculteitsraad kunnen richten, om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen bereiken samen met de andere studentvertegenwoordigers binnen de raad.

Mijn doel voor aankomend jaar is dan ook om zoveel mogelijk de belangen te behartigen van de studenten binnen de Faculteit TNW. Ik hoop dan ook dat ik jullie aankomend jaar mag gaan vertegenwoordigen binnen de Faculteitsraad.

Bindikt Fraters