Informatiebijeenkomst over het revitaliseringsplan 5 oktober as

Graag wil het Managementteam TNW u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over het revitaliseringsplan. Deze bijeenkomst is gepland op 5 oktober as., 09.00-11.00 uur, Agorazaal in de Vrijhof. De decaan zal tijdens deze bijeenkomst een uitgebreide toelichting van het plan geven met een nadere onderbouwing van de gemaakte keuzes. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om de vragen, die wellicht bij u leven na lezing van het plan, te stellen.

De bijeenkomst volgende week woensdag leent zich niet voor het stellen van vragen vanwege uw persoonlijke positie. Mocht u behoefte hebben aan nader overleg daarover, dan kunt u contact opnemen met onze dienst personeelszaken of met de directeur bedrijfsvoering.

Met vriendelijke groet,

Managementteam TNW