Verkiezingen FR-TNW 2005

September 2005 FR-TNW verkiezingen 2005
Er zijn 7 personeelsleden en 5 studentleden gekozen.

Voor de 2 vacatures voor studentleden zullen tussentijdse verkiezingen worden uitgeschreven

De nieuwe FR is per september aangetreden (zie leden)