Bachelor Eindopdracht (B3)

Bachelor Opdracht (B3)

Cursus

191499879

 

Aanvangsblok

Jaar

Studiepunten (ECTS)

10

 

Opmerkingen

-

Cursustype

Bachelor eindopdracht

 

Aanmeldingsprocedure

Zelf aanmelden via OSIRIS Student

Voertaal

Engels

 

Inschrijven via OSIRIS

Ja

Is onderdeel van

Bachelor Technische Natuurkunde

 

 

 

Contactpersoon

dr. J.W.J. Verschuur

 

 

 

E-mail

j.w.j.verschuur@utwente.nl

 

 

 

Docenten

 

 

 

 

Docent

prof. dr. ir. H.J.M. ter Brake

 

 

 

Docent

dr. ir. A. Brinkman

 

 

 

Docent

dr. H.T.M. van den Ende

 

 

 

Docent

prof. dr. ir. H.H.J. ten Kate

 

 

 

Docent

prof. dr. F.G. Mugele

 

 

 

Docent

ir. A. den Ouden

 

 

 

Docent

dr. J.W.J. Verschuur

 

 

 

Docent

dr. A.M. Versluis

 

 

 

 

Cursusdoelen

 

 

Verplicht materiaal

-

 

 

-

Inhoud

 

 

Aanbevolen materiaal

 

 

 

 

Deelnemende opleiding(en)

Examendoel

 

 

 

 

 

Technische Natuurkunde (BSc-TN)

Derde jaar

 

 

 

 

Werkvormen (aanwezigheidsplicht)

Doel

 

 

 

Project

 

 

 

 

Doel van de bacheloropdracht is dat de student laat zien dat deze de kennis en vaardigheden, die in de bachelorfase aan de orde zijn geweest op het gebied van experimenteren, gebruik van theoretische modellen, data-analyse en mondelinge en schriftelijke presentatie, kan toepassen in een onderzoekproject van enige omvang. Dit doel is gerelateerd aan een groot aantal eindtermen van de opleiding zoals vergegeven in het opleidingsspecifieke deel van het Onderwijs en ExamenReglement:

 

heeft een gedegen theoretische en praktische basiskennis van de (technische) natuurkunde in samenhang met de daarvoor benodigde wiskunde en informatica, die toereikend is om met succes een natuurkundige Masteropleiding te selecteren en te volgen;

heeft voldoende inzicht in de diverse specialisaties van de (technische) natuurkunde die voortbouwen op de bacheloropleiding om een verantwoorde keuze te maken voor een vervolgstudie;

heeft kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden en methoden op het gebied van de natuurkunde en is in staat basale fysische problemen in een beperkte context te herkennen, te analyseren en met wiskundige hulpmiddelen (inclusief computertoepassingen) op te lossen;

is in staat het ontbreken van benodigde vakkennis en vaardigheden te onderkennen en deze zelfstandig te verwerven en te integreren in reeds opgedane kennis en vaardigheden;

beheerst de algemene vaardigheden op het gebied van presenteren en rapporteren, informatie zoeken en verwerken, computergebruik, projectmatig werken en werken in teams;

is zich bewust van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt na een eventuele afsluiting van de studie met het bachelordiploma;

is zich bewust van de rol en positie van de natuurkunde in de wetenschap en de maatschappij en van het internationale karakter van de natuurkunde.

 

 

 

 

Toetsen

Vakbeschrijving

 

 

 

 

 

 

Tentamen

Weging 1, Minimum cijfer 5.5

 

 

 

 

 

 

Inhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkennis

 

 

 

-

 

 

 

Voorkennis kan worden opgedaan met

 

 

 

-