Bacheloropdracht bij top 3 op Fysica 2010

Bacheloropdracht bij top 3 op Fysica 2010

Bram van den Bos en Mart Jansink hebben recent hun bacheloropdracht uitgevoerd binnen de leerstoel EMS. Het goede werk, waarin onderzoek werd gedaan naar het verbeteren van anti-kankertherapie door middel van bevriezing, werd beoordeeld met een negen.

Deze beoordeling blijkt volledig terecht, want de heren zijn uitgenodigd om hun verslag in Utrecht te komen presenteren tijdens Fysica 2010 op 23april. Deze presentatie zal zijn in het kader van de bachelorprojectwedstrijd van het NNV/SPIN, waarin de heren (op basis van deze uitnodiging) al verzekerd zijn van een plaats in de top 3. We wensen de heren veel succes met hun presentatie in Utrecht, en feliciteren hen alvast met de behaalde selectie.


------------------
Het onderzoek dat Bram en Mart hebben uitgevoerd was gericht op het verbeteren van cryotherapie waarin (delen) van weefsel door bevriezing worden vernietigd. Dit is bijvoorbeeld een methode om prostaatkanker te behandelen. De verbetering die Bram en Mart onderzocht hebben betrof het inbrengen van een thermisch goed geleidendede stof om de bevriezing van het weefsel te versnellen en bevriezing van gezond weefsel te beperken. Het onderzoeksproject heeft zich op drie vlakken afgespeeld: Eerst werd een literatuurstudie verricht om na te gaan hoe de warmtegeleiding van weefsel beïnvloed kan worden. Daarna is een model opgezet om bevriezing van weefsel met verschillende geleidbaarheid en met gebruik van meerdere koude tips, te simuleren. tenslotte zijn experimenten uitgevoerd om het model te valideren.

Simulatie-experiment met bevriezing van een gelatineoplossing