Toegepaste Quantummechanica

Cursus

191411291

Voertaal

Nederlands

Inhoud

Er zijn maar weinig exact oplosbare problemen in de quantummechanica. Daarom is het nodig om methoden te ontwikkelen waarmee fysisch relevante systemen benaderd kunnen worden. In dit college wordt een aantal methoden behandeld die ons hiertoe in staat stelt: tijdsonafhankelijk en tijdsafhankelijke storingstheorie, variatieprincipe, verstrooiingstheorie, alsmede een aantal illustratieve toepassingen.

Voorkennis: Noodzakelijk

191411281 Inleiding quantummechanica

Voorkennis: Gewenst

Basisvakken wiskunde,

191511240 Lineaire analyse

Deelnemede opleiding(en)

B-TN; M-AP

Aanbevolen materiaal:

Introduction to Quantum Mechanics (2nd ed. Prentice Hall)

D.J. Griffiths

HC docent:

prof.dr. P.J. Kelly

WC docent:

dr. J.W.J. Verschuur

Werkvormen

Hoorcollege, werkcollege, zelfstudie

Toesen

Tentamen

Opmerking

Huiswerk (bonuspunten) en exam