Biochemistry (CHE; AP)

In de cursus wordt basiskennis behandeld m.b.t. verbindingen en processen in de levende cel. Aan de orde komen o.a. fijnstructuur van de cel, biomembranen, aminozuren, eiwitten en enzymen, de rol van ATP, glycolyse en ademhaling, erfelijke informatie, gen-regulatie, DNA-recombinant onderzoek, weefsels en ontaarde groei.

Cursus: 193740050

Aanvangsblok: 2B

Docenten: dr. A.A. Poot