Technologie van weefselherstel

Het onderzoek in de Strategic Research Orientation (SRO) Tissue Regeneration van het MIRA Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde richt zich op het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe strategieën om schade aan menslelijk weefsel te herstellen. Kenmerkend hierbij is het combineren van biologische kennis van he tt e herstellen weefsel met technologie om het herstelproces te bevorderen, met name in de vorm van biomaterialen. hierbij zijn microfabricage, rapid prototyping en (polymeer) chemie technologieën die de onderzoeker de hulpmiddelen geeft om biologische processen te beïnvloeden. Het onderwijs in dit blok is erop gericht om de studenten inzicht te geven hoe de technische mogelijkheden vertaald kunnen worden naar nieuwe methoden die leiden tot weefselherstel.

Cursus: 201300187

Aanvangsblok: 2A

Docenten: prof.dr. D.W. Grijpma; dr.ir. J.M.J. Paulusse; dr. J. Prakash