Het Uro-Genitale Systeem (TG)

Het blok urogenitaal systeem is opgebouwd uit en wordt gegeven in de volgorde van 3 vakinhoudelijke thema’s, te weten morfologie en pathologie, fysiologie en pathofysiologie en techniek. Hierin zullen verschillende organen van het urogenitaal systeem (nier, prostaat, blaas) de revue passeren. De bouw van het urogenitaal systeem is alleen te begrijpen vanuit een grondige kennis van de embryologie. Functioneel kan het urogenitale stelsel in twee totaal verschillende systemen worden verdeeld: Het uropoetische stelsel en het genitale stelsel. Embryologisch en anatomisch gezien staan beide systemen nauw met elkaar in verband. Daarom wordt in dit blok de embryologie als basis genomen, waarna de anatomie van het urogenitale systeem aan bod komt. De preparaten en foto’s aanwezig in de snijzaal staan hierbij weer centraal in het anatomie onderwijs.

Cursus: 193304002

Aanvangsblok: 1B

Docenten: prof.dr. D.Stamatialis