Organisatie

Wie, wat, waar ?

In de onderstaande tabel is te vinden bij welke personen je binnen de opleiding TN/APH moet zijn voor verschillende vragen. De gegevens van de personen zijn te vinden via Vind personen op de website van de UT.

Naam

Functie

Vragen over/voor

Stefan Kooij

Opleidingsdirecteur TN/APH

Toelating opleiding

Brigitte Tel

Opleidingscoördinator Studieadviseur
HBO coördinator

Algemene vragen opleiding
Studiebegeleiding
Instroom HBO, dubbelprogramma, minor, plusprogramma

Jeroen Verschuur

Secretaris Examencommissie
Hoofd practica TNW 

Examencommissie
Practica TNW

Ethien Overberg-de Fretes

Ondersteuning Opleiding TN/APH

Diploma-uitreiking
Leerstoelvoorlichting
Inschrijving onderwijs

BOZ-TNW-TN
Anita Weise

Administratieve kant opleiding

Cijfergegevens
Aanvraag diploma
Indienen stukken examencommissie

Betty Folkers

Stage coördinator

Stage/studeren in het buitenland 

Rik Akse

Coördinator Internationalisering

Buitenlandse instroom

Frieder Mugele

Voorzitter Examencommissie


Hans Kanger

Voorzitter OLC-TN


Henk van den Hengel

Voorzitter OKC-TN
Contactpersoon OER

Kwaliteitszorg algemeen
Onderwijs & Examenreglementen

Jelle van der Meulen

Docent

Colloquium Doctum
VWO deskundige

Boukje Vreman

Communicatiemedewerker TN

Voorlichtingsactiviteiten

Jan van der Veen
Henk Pol

Vakdidacticus natuurkunde
Vakdidacticus natuurkunde

Lerarenopleiding natuurkunde