Organisatie

Wie, wat, waar ?

In de onderstaande tabel is te vinden bij welke personen je binnen de opleiding TN/APH moet zijn voor verschillende vragen. De gegevens van de personen zijn te vinden via de telefoongids van de UT.

Naam

Functie

Vragen over/voor

Stefan Kooij

Opleidingsdirecteur TN/APH

Toelating opleiding

Brigitte Tel

Opleidingscoördinator Studieadviseur
HBO coördinator

Algemene vragen opleiding
Studiebegeleiding
Instroom HBO, dubbelprogramma, minor, plusprogramma

Jeroen Verschuur

Coördinator kwaliteitszorg
Secretaris Examencommissie
Practicumcoördinator TNW

Kwaliteitszorg algemeen
Examencommissie
Practicum TNW

Ethien Overberg-de Fretes

Ondersteuning Opleiding TN/APH

Diploma-uitreiking
Leerstoelvoorlichting
Inschrijving onderwijs

BOZ-TNW-TN
Roshni van Zeijst

Administratieve kant opleiding

Cijfergegevens
Aanvraag diploma
Indienen stukken examencommissie

Betty Folkers

Stage coördinator

Stage

Rik Akse

Coördinator Internationalisering

Studeren in het buitenland
Buitenlandse instroom

Frieder Mugele

Voorzitter Examencommissie


Hans Kanger

Voorzitter OLC-TN


Henk van den Hengel

Voorzitter OKC-TN
Contactpersoon OER

Vak- en kwartiel evaluatie bachelor
Onderwijs & Examenreglementen

Jelle van der Meulen

Docent

Colloquium Doctum
VWO deskundige

Boukje Vreman

Communicatiemedewerker TN

Voorlichtingsactiviteiten

Jan van der Veen
Henk Pol

Vakdidacticus natuurkunde
Vakdidacticus natuurkunde

Lerarenopleiding natuurkunde