Literatuur:
Tony Buzan, Gebruik je verstand, ISBN 90-325-0530-0
Florian Rustler, Mindmappen voor dummies, ISBN 9789043023375