Samenwerken

Persoonlijke eigenschappen

Taken kunnen evenwichtig verdeeld zijn en passen bij de voorkeur van de personen in de groep. Deze taken en rollen kunnen echter op veel manieren vorm gegeven worden. Dit hangt af van de persoonlijke eigenschappen van de personen in de groep. Door te kijken naar de persoonlijkheidseigenschappen binnen de groep kan inzicht gekregen worden in hoe de groep zal communiceren, zal reageren op conflicten, of de personen goed kunnen samenwerken en of de taak past bij deze groep.