Samenwerken

Praktische zaken afstemmen

Om goed te kunnen samenwerken in een project dienen van tevoren een aantal praktische zaken afgestemd te worden. Dit gaat om vastleggen van de naam van het project, de deelnemers, de opdrachtgever/coach, de vaste activiteiten met datum, etc etc. Dit is een eerste stap in het organiseren van zaken van het project. Een volgende stap is een totale planning van het project en een getailleerdere taakverdeling.