De opleiding TN

HBO instroom Technische Natuurkunde

Voor 2005 werd de zij-instroom vanuit het HBO behandeld als een instromer met deficienties die weggewerkt moesten worden. Bij TN heb ik de aanzet gegeven voor de omslag naar een instroom met bepaalde voorkennis en daarmee een eigen studieprogramma om tot de eindtermen te komen. Vanaf die tijd heeft deze instroom een eigen curriculum, studieprogramma en rooster gekregen.
In 2004 is uit een samenwerking UT-Saxion TN een goed beeld onstaan wat het verschil in competenties is tussen de eindtermen van het HBO TN en UT APH. Hiermee kon een goed programma samengesteld worden en was er zicht op welke leerstappen gemaakt moesten worden met de daarbij horende eventuele knelpunten. Ook kon er een DSM samengesteld worden die goed kan differentieren op niveau en inzicht geeft in de rest van de master APH.
Omdat de voorlichting veel inhoudelijker van aard is dan de algemene bachelor voorlichting is er een voorlichting direct op locatie en individuele intakegesprekken met Saxion Enschede opgezet verzorgt door de SA.