De opleiding TN

Dubbel opleidingen

Al langere tijd doet een substantieel deel van de TN/APH studenten een dubbele opleiding. Veel voorkomende combinaties zijn met TW/BMT/TBK/Lerarenopleiding natuurkunde zowel in de bachelor, als in de master.
Sinds 2011 heb ik samen met de secretaris van de examencommissie een richtlijn opgesteld voor dubbel studies. Verder is sinds 2012 in de voorlichting expliciet aangegeven dat dit kan en is er een eigen studieprogramma toegevoegd voor TN/TW cominatie.