Studiebegeleiding intern

De opleiding TN

Relevante werkervaring:
- jan 2007 - maart 2010 voorzitter OLC TN (advisering onderwijs, advisering OER)
- 2005 - 2007 secretariaat examencommissie
- HBO coordinator (curriculum, programma, voorlichting zij-instroom HBO)
- coordinator opleidings minor TN
- aanspreekpunt voor lerarenopleiding natuurkunde voor invulling en programmering fysisch deel opleiding