Overgang Bachelor/Master

Leerstoelvoorlichting APH en instroom APH

In het derde kwartiel van het derde jaar van TN vindt de leerstoelvoorlichting van de master Applied Physics plaats. Zie ook Jaarcirkel TN en het TN B3 2A rooster. De voorlichting is verspreid over 5 middagen. Iedere middag is gereserveerd voor de leerstoelen die vallen onder een onderzoeks cluster. Voor de indeling zie Planning Leerstoelvoorlichting

Voor de afronding van de bachelor TN moet het formulier Aanmelden Bachelorexamen ingevuld worden. Zie Formulieren. De datum waarop de student geslaagd is voor de bachelor TN wordt de maakdatum van het laatst behaalde resultaat uit de bachelor.  

Indien na de Bachelor TN een student doorgaat met de Master Applied Physics aan de UT dan is de student direct toelaatbaar. De ingangsdatum voor de master (uitgezonderd de maand augustus omdat dit geen inschrijfmaand is) wordt de eerste van de maand na de slagingsdatum van de bachelor.  Door in bovenstaand formulier aan te geven dat doorgegaan wordt met de Master APH, wordt nadat de student geslaagd verklaard is de inschrijving van de student automatisch omgezet van bachelor naar master. De inschrijving in Studielink moet de student zelf omzetten van bachelor naar master. Om met de master te kunnen beginnen moet voor aanvang van de master een voorlopig vakkenpakket en planning gemaakt worden. Neem hiervoor contact op met de Studieadviseur TN/APH, Brigitte Tel. Via het plansysteem kan direct een afspraak in de agenda geplaatst worden. 

Indien een student na de Bachelor TN doorgaat naar een andere opleiding aan de UT of een Master opleiding buiten de UT dan is er altijd sprake van een toelatingsprocedure. Zie voor toelaatbaarheid en hoe in te schrijven voor een UT master https://www.utwente.nl/en/education/master/admission-requirements/ut-student

Voor toelaatbaarheid en inschrijving buiten de UT moet contact met de desbetreffende master opgenomen worden.