Overgang Bachelor/Master

Afronding Bachelor en Bachelor opdracht

Het tweede semester van het derde jaar van de bachelor TN staat in het teken van afronding van de bachelor en oriëntatie naar de master. In het tweede kwartiel is er een algemene voorlichting voor de derdejaars TN studenten (B3 voorlichting Master APH, zie Jaarcirkel TN). De presentaties van deze voorlichting zijn hieronder te vinden. In het derde kwartiel volgt de leerstoelvoorlichting waarin alle leerstoelen die deel uitmaken van de UT master Applied Physics hun onderzoek laten zien. De voorlichting is verspreid over 5 middagen. Iedere  middag is gereserveerd voor de leerstoelen die vallen onder een onderzoekscluster. Zie voor de indeling Leerstoelvoorlichting APH en instroom APH
In het derde kwartiel kan uit een aantal oriëntatievakken gekozen worden die een goed beeld geven van de mogelijkheden in de master APH.  Zie ook Studieprogramma TN. Tijdens bovengenoemde voorlichting  wordt aangegeven wat de verschillende oriëntatievakken inhouden. 

De bachelor TN wordt afgesloten met een Bacheloropdracht. In het derde kwartiel wordt tijdens het onderdeel Voorbereiding Bacheloropdracht aandacht besteed aan een aantal zaken rond de inhoud en organisatie van de Bacheloropdracht, het werken als professional in een research setting en een beroep- en loopbaanoriëntatie. Voor de Voorbereiding Bacheloropdracht en de Bacheloropdracht is een gecombineerde BB site aanwezig waar de benodigde informatie te vinden is.  

Om de afronding van de bachelor TN soepel te laten verlopen zijn er twee Formulieren beschikbaar die ingevuld moeten worden:
Aanmelden vakkenpakket Bachelor TN, het formulier waarmee de student kan aangeven met welk vakkenpakket hij of zij wil afstuderen. Dit vakkenpakket moet voor aanvang van de Bacheloropdracht door de Bachelor Examencommissie TN goedgekeurd worden.
Aanmelden Bachelor examen, het formulier waarmee de student zich kan aanmelden voor het examen vlak voordat de student klaar is met al zijn onderdelen voor de bachelor.

Presentatie Algemene deel B3 voorlichting 
Presentatie Technische Optica
Presentatie Fysische Materiaalkunde
Presentatie Warmte- en Stofoverdracht
Presentatie Computational Physics 1 en 2
Presentatie Inleiding Instrumentatie Computers