Jaarcyclus 2016-2017

Periode

Activiteit

september

-

Opstart (OLD uitnodigen

-

Jaarverslag

oktober

-

B, M en pre-master curriculum volgend collegejaar

-

Jaarevaluatie incl. rendementen

-

Bespreking module 4/8/12

januari

-

Klachtenregeling

-

Kwaliteitszorg Handboek

-

Bespreking module 1/5/9

maart

-

Huishoudelijk Reglement

mei

-

OER B en M

-

Bespreking module 2/6/10

juni

-

(her)benoeming leden

-

vergaderschema

-

Bespreking module 3/7/11