Opleidingscommissie

De opleidingscommissie heeft tot taak:

·

advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding.

·

het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling.

·

het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Goedgekeurde notulen van de OLC-bijeenkomsten zijn op te vragen bij de griffier BOZ-TG.

BOZ-TG-CES@utwente.nl

Mocht je interesse hebben in de taken en activiteiten van de OLC neem dan contact op met:

Nick Eleveld (vice-voorzitter). Email: n.eleveld@student.utwente.nl.