Jaarcyclus

Jaarcyclus MEX:

 

Periode

Activiteit

1

Januari

-

In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 maart

-

Instroom M3

2

April

-

Doorstroom klinische stages M2 start 1 juni

-

Instroom M3

-

Bekijken eventuele bijstelling OER

-

Concept vergaderschema

-

HHR en rooster van aftreden

3

Juli

-

In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 september

-

Instroom M1 start september

-

Instroom M3

-

Check tentamenresultaten die komen te vervallen in nieuwe collegejaar

4

Oktober

-

In- en doorstroom klinische stages M2 start 1 december

-

Instroom M3

-

Beoordeling lijst keuzevakken

-

Vaststellen examinatoren

-

Voorbespreking Toetsbeleid (alleen voor voorzitter samen met opleidingsmanager en ab actis) na afloop van vergadering

5

November

-

Jaarevaluatie Toetsbeleid