Vergaderschema BEX 2016 - 2017

2016

22 september 2016

2017

26 januari 2017

9 maart 2017

8 juni 2017

21 september 2017

Extra vergadering:

10 november 2016 van 09.00 – 12.00 uur: Jaarevaluatie i.k.v. toetsbeleid

Vergaderdag: dinsdag of donderdag.

Locatie: Noordhorst 117

Tijdstip: 10:00 – 12:00 (tenzij anders vermeld)

Correspondentie aan de BEX sturen naar: BOZ-TG

Email: BOZ-TG-CES@utwente.nl

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.