Jaarcyclus

Jaarcyclus BEX:

 

Periode

Activiteit

1

Jan/Februari

-

Eventuele voorstellen OER wijzigingen

-

Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

-

BSA melden

-

Advisering beoordellingsschema 3/7/11

2

Maart,

-

MDO 2e semester vaststellen

-

Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

-

HHR en rooster van aftreden

-

Advisering beoordelingsschema 4/8/12

3

Juni

-

Verzoeken bachelordiploma behandelen

-

Vaststellen vergaderschema volgend collegejaar + samenstelling ex.cie

-

BSA melden

-

Advisering beoordelingsschema 1/5/9

-

Regels van de Examencommissie

-

Benoeming leden beoordelingscommissie MDO tot tijdelijke examinator

4

Augustus (zo nodig)

 

5

September/Oktober (1e week)

-

Vaststellen wie in aanmerking komt voor bachelordiploma;

-

Examinatoren Bachelor opleiding TG vaststellen

-

Check tentamenresultaten die komen te vervallen in nieuwe collegejaar

-

MDO 1e semester vaststellen

-

Inventarisatie punten te bespreken tijdens Jaarevaluatie Toetsbeleid in november

-

Advisering beoordelingsschema 2/6/10

6

November

-

Jaarevaluatie Toetsbeleid