Opleidingsbijlage Master OER Technical Medicine NL september 2007

Bijlage

Masteropleiding

Technical Medicine

(TM)

bij het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de

onderwijs- en examenregeling (OER)

Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Universiteit Twente

Kenmerk: TNW070264/VDH
Datum: 13 september 2007

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepalingen (aanvulling op OER artikel 2) 1

Artikel 2 Doel en eindtermen van de opleiding (OER artikel 3 en 4) 2

Artikel 3 Toelating tot de opleiding (OER artikel 6) 7

Artikel 4 Taal (aanvulling op OER artikel 7) 7

Artikel 5 Samenstelling onderwijsprogramma (OER artikel 11) 7

Artikel 6 Volgorde onderwijseenheden (aanvulling op OER Artikel 12) 8

Artikel 7 Vrij programma (OER artikel 13) 8

Artikel 8 Inwerkingtreding en wijziging 8

Preambule

a.

De regels in deze bijlage zijn onderdeel van het opleidingsdeel van het studentenstatuut, inclusief de onderwijs- en examenregeling, van de masteropleidingen Applied Physics, Biomedical Engineering, Chemical Engineering, Nanotechnology, Technical Medicine van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente, verder te noemen ‘OER’.

b.

De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de master-opleiding Technical Medicine.

c.

In geval van conflict is deze Nederlandstalige bijlage bepalend voor de wet en niet de Engelse versie van deze bijlage.

d.

Als wet wordt hier bedoeld de Nederlandse Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek (WHW).