Algemene informatie

De UT is heeft een systeem ingevoerd voor de registratie van Stages en externe Opdrachten. Dit systeem heet het Student Mobiliteit Systeem. Vrijwel alle opleidingen werken er mee.

Dit systeem is te vinden op: https://webapps.utwente.nl/srs/nl/srsservlet

Het systeem kent drie formulieren: het aanmeldingsformulier, het opdrachtformulier en het meldingsformulier. Zie voor meer informatie over deze formulieren de STAGEHANDLEIDING en bij de eigen opleidingsites.

Is een formulier in SMS ingevuld dan zijn geen wijzigingen meer mogelijk. De student kan zijn formulieren alleen nog inzien. Wijzigingen kan de student per e-mail/telefoon melden aan de coördinator van zijn/haar opleiding.