FAQ

Ik wil meer uit mijn studie halen. Wat is er allemaal mogelijk?

Honours Programma

Het Honoursprogramma is een breed studieprogramma, waarbij je kunt kiezen uit verschillende modules op het gebied van Science, Design, Mathematics, Processes of Change en Philosophy. Het programma (30 EC) start in september van het tweede studiejaar en duurt anderhalf jaar.  Het programma is open voor topstudenten van alle opleidingen. Na afronding van het Honoursprogramma krijg je de aantekening ‘graduated with Honours’ op je diplomasupplement. Meer over de informatiebijeenkomst en aanmeldprocedure: http://www.utwente.nl/honours/


Studeren in het buitenland

Partneruniversiteit

Wil je graag een periode in het buitenland studeren? Je kunt de minor (derde jaar) gebruiken om een aantal maanden bij een buitenlandse partneruniversiteit te studeren. Meer informatie hierover vind je op de blackboardsite: study abroad TNW.


Dubbele master

Denk je erover om twee masteropleidingen te doen? In overleg met je studieadviseur kun je de vrije ruimte in de bachelor zo inrichten, dat deze voorbereidt op het doen van een dubbele master. Als de aansluitende master goed gekozen wordt, kan het afstudeertraject deels gecombineerd worden. Meer informatie over het combineren van masteropleidingen bij de studieadviseur.


Cum laude afstuderen

Bij uitreiking van het bachelordiploma kan door de examencommissie het judicium ‘met lof’ worden verleend. De examencommissie beoordeelt hierbij de resultaten behaald in het gehele bachelorprogramma, waarbij de minimale voorwaarden om in aanmerking te komen voor het judicium ‘met lof’ zijn:

 

A. Voor studenten vanaf cohort 2013/2014 beoordeelt de examencommissie de resultaten van het gehele programma waarbij de minimale voorwaarden om in aanmerking te komen voor het judicium ‘met lof’ zijn:

a.      het cijfer voor de bacheloropdracht bedraagt minimaal een 9;

b.      in het studentinformatiesysteem staan geen cijfers voor module-onderdelen geregistreerd lager dan een 5,5;

c.       het gewogen gemiddelde cijfer van de tentamens van het bachelorexamen zonder afronding is 8,0 of hoger.

 

B. Voor studenten van de cohorten 2012-2013 en eerder beoordeelt de examencommissie de resultaten van het programma behaald gedurende de B2- en B3-fase waarbij de minimale voorwaarden om in aanmerking te komen voor het judicium ‘met lof’ zijn:

a.      het cijfer voor de bacheloropdracht bedraagt minimaal een 9;

b.      op de cijferlijst van de B2- en B3-fase komen geen cijfers lager dan een 6 voor;

c.       het gewogen gemiddelde cijfer van de onderdelen van de B2- en B3-fase zonder afronding is 8,0 of hoger.


(bron: artikel 12 uit de regels examencommissie ST, 1 september 2016)