Organisatie

examencommissie TNW-ST

Leden:


Prof.dr.ir. J. Huskens (voorzitter)

j.huskens@utwente.nl

Ir. P.P. Veugelers

(secretaris)

p.p.veugelers@utwente.nl


Dr. H.J.M. Bouwmeester

h.j.m.bouwmeester@utwente.nl

Prof. dr. G. Mul

g.mul@utwente.nl

Dr.ir. D.W.F. Brilman

wim.brilman@utwente.nlAdviseurs:


Drs. M.A. Stehouwer

m.a.stehouwer@utwente.nl

Dr.ir. B.H.L. Betlem

b.h.l.betlem@utwente.nlExtern lid:


Dr.ir. G.C. Vreman-de Olde

g.c.vreman-deolde@utwente.nl


Vergaderdata 2016-2017:

-18-10-2016

-6-12-2016

-7-2-2017

-28-3-2017

-23-5-2017

-18-7-2017

-29-8-2017


Aanvragen kunnen tot twee weken voor de vergadering worden verstuurd naar BOZ-ST-CES@utwente.nl.

Voor veelvoorkomende aanvragen (goedkeuring bacheloropdracht, diploma-aanvraag etc.) zijn hier standaardformulieren te vinden.