Herinschrijving (bachelor naar master)

De procedure voor de doorstroom van de bachelor naar de master is voor komend jaar (collegejaar 2017-2018) gewijzigd. Vraag dus niet aan ouderejaars wat de stappen zijn, maar volg de instructies op de website van Student Services: https://www.utwente.nl/ces/studentservices/inschrijven/inschrijving/gewijzigde-herinschrijving/

De geslaagdverklaring voor de bachelor gaat vanzelf op het moment dat al je resultaten binnen zijn. Alleen als je nog niet geslaagd verklaard wilt worden, terwijl je wel al je resultaten binnen hebt, dien je contact op te nemen met BOZ-ST.