Lestijden

Lestijden

Dag

Lestijd

Diploma

 

15.00 – 16.00

A + B

Maandag

16.00 – 17.00

A

 

17.00 – 18.00

A

 

14.30-15.00

15.00 – 16.00

A kleine groepjes

A

Woensdag

16.00 – 17.00

B + C

 

17.00 – 18.00

A

 

14.30-15.00

15.00 – 16.00

3-jarige spetterles

A

Vrijdag

16.00 – 17.00

A

 

17.00 – 18.00

A + B

 

8.00 – 9.00

A

 

9.00 – 10.00

A

 

10.00 – 11.00

A

 

11.00 – 12.00

A

Zaterdag

12.00 – 13.00

B

 

13.00 – 14.00

A + C

 

14.00 - 15.00

A

 

15.00 – 16.00

Inhaal les

 

15.00-16.00

A

 

9.00 – 10.00

A

Zondag

10.00 – 11.00

A

 

11.00 – 12.00

A

 

12.00 – 13.00

A + B

 

13.00 – 14.00

Inhaal les + C

 

Lesgevers:

Maandag Sabine en Lizet

Woensdag Sabine en Sharon

Vrijdag Sabine en Sharon (vanaf januari 2017 Lizet)

Zaterdag Lizet, Lieke en Sharon

Zondag Lieke en Lizet/Sabine