Gebruik lockerpas per 7 november

Beste gebruiker,

Op dit moment zijn de lockers gratis te gebruiken. Vanaf 7 november zal het betalingssysteem weer worden geactiveerd!

Vanaf 7 november zul je in het bezit moeten zijn van een lockerpas of de reeds aangeschafte lockerpas moeten gaan gebruiken. De lockercard kost €10 per jaar en is te koop bij de Service Desk. Het blijft mogelijk om een locker te gebruiken voor €0,50 per keer.

De lockercard is 1 jaar geldig vanaf het moment van aanschaf!
(De reeds aanschafte lockercards tussen 1 september 2016 en 1 november 2016 zullen allemaal worden geactiveerd op 1 november 2016!)

P:\AZ\CAM\Sport\Secretariaat\Infowand\Screens\Afbeeldingen\Lockercard.jpg