Klachten

Klachten, suggesties of verbeterpunten?

Kijk eerst of de klacht/suggestie reeds vermeld is bij de FAQ.

Vul anders het contactformulier in. Met dit formulier kunt u klachten en suggesties kwijt over het sportaanbod, instructie, accommodatie of andere dingen waar u tegenaan loopt. Dit webformulier wordt gebruikt om een inventarisatie te maken van verbeterpunten binnen het Sportcentrum.

Procedure

U ontvangt binnen 3 werkdagen na binnenkomst van het formulier een bevestiging van ontvangst. Indien nodig wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de klacht/suggestie afgehandeld zal worden en binnen welke termijn een antwoord verwacht mag worden.

U ontvangt vervolgens binnen 4 weken na bevestiging van uw klacht/suggestie een schriftelijke of telefonische reactie. De termijn van 4 weken is gekoppeld aan het tweewekelijks werkoverleg en het maandelijks sectoroverleg van de Sportraad.

Klachtenformulier

NAW gegevens


- -

Betreffende*Opmerkingen*


De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.