Student en Campus

 

Ir. K.M. Frowijn
Beleidsmedewerker

 

Mr. W.R. van der Hoek
Senior Stafmedewerker

 

 

 

053-489 4739

k.m.frowijn@utwente.nl

053-489 2020
w.r.vanderhoek@utwente.nl

 

Karen adviseert en ontwikkelt beleid op het gebied van Student en Campus. Dat betreft zaken als:

·

Inzet vastgoed tbv Onderwijs& Onderzoek en ondersteunende diensten

·

Studentenhuisvesting (waar­onder ATLAS-studenten)

·

Consequenties TOM op ruimte­behoefte

·

Sport- en cultuurzaken

·

Campus

·

Ruimtelijke ordeningsprojecten: Voorstel nieuw bestemmingsplan, Noordelijke Ontsluiting Kennispark, Kennis­park

·

Lid Huisvestingsoverleg Onderwijs Instellingen Nederland

Roelyn heeft op het gebied van valorisatie de volgende taken:

·

Opstellen visie op valorisatie en het bijbehorende actieplan.

·

Beleidsvoorstellen m.b.t. speci­fieke onderdelen van valorisatie in het algemeen

·

Secretaris van de Centrale Com­mis­sie Innovatie

·

Secretaris van het 3TU direc­teurenoverleg valorisatie

·

Lid programmagroep Kennispark Twen­te

·

Ondersteuner van het CvB t.b.v. Regionale innovatie, Twente Economic Development Board

Overige taken:

·

Opstellen veiligheidsbeleid

·

3TU DB ondersteuner