Onderzoek en Valorisatie

F.B.J.M. Bouwens, MA, MSc
Hoofd cluster onderzoek
Senior Stafmedewerker

 

vacature
Stafmedewerker

 

Drs. P.P. Hoetink
Stafmedewerker

 

053-489 1089

f.b.j.m.bouwens@utwente.nl

053-489

053-489 5686

p.p.hoetink@utwente.nl

Maurice is verantwoordelijk voor de coördinatie van het cluster onderzoek en valorisatie:

·

(Inter)nationaal HO beleid (o.m. topsectoren, wetenschapsagenda)

·

Valorisatie, innovatie en kenniseconomie

·

Thematische prioriteiten/ coördinatie aan UT

·

Strategische profilering en positionering UT

·

Netwerken/ samenwerking met universiteiten, overheid, en bedrijven

·

3TU, m.n. op het gebied van onderzoek en valorisatie

·

PhD beleid (Twente Graduate School)

·

Externe accounts, o.m. VSNU, KNAW, NWO, EZ, OCW

Aandachtsgebieden:

·

Kwaliteitszorg onderzoek faculteiten, instituten en onderzoekscholen (Visitaties, ECOS, SEP, ERIC)

·

Secretaris JA@UT (Jonge Academie)

·

Secretaris PAC (Prizes and Awards Committee)

·

Wetenschappelijke integriteit

·

Prijzen en voordrachten (nationaal en internationaal)

·

Bestuurlijke overleggen en werkbezoeken

·

Externe account: VSNU AOO

·

Secretaris Wetenschappelijke Integriteit

Aandachtsgebieden van Patrick zijn o.m.:

·

Informatiebeleid (KUOZ, Open access, bibl.)

·

Financieel onderzoeksbeleid

·

Ranking en benchmarking

·

UT onderzoeksprijzen (de Winter, promotieprijs)

·

Patrick maakt ook deel uit van S&B Beleidsmonitoring.

 

 

 

 

 

Mr. W.R. van der Hoek

Senior Stafmedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

053-489 2020
w.r.vanderhoek@utwente.nl

 

 

 

 

Roelyn is verantwoordelijk:

·

Valorisatiebeleid i.a.m. Kennispark

·

Contacten van Universiteit Twente met de Regio Twente en de Provincie Overijssel

·

3TU, bestuurlijke ondersteuning en valorisatie (secretaris 3TU.Innovation Lab)

·

Veiligheidsbeleid
Roelyn zit tevens bij het cluster Student & Campus.

Overige taken:

·

Opstellen veiligheidsbeleid

·

3TU DB ondersteuner