Onderwijs

Dr. G.A.C. Wagenaar-Bos

Hoofd cluster onderwijs

 

Stafmedewerker

 

J.F. van Dijk, MSc

Stafmedewerker

Ineke

 

053-489 5678

i.wagenaar@utwente.nl

053-489

053-489 2371

j.f.vandijk@utwente.nl

Ineke is verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderwijscluster van S&B.

Daarnaast heeft zij de volgende aandachtsgebieden:

·

Excellentie trajecten;

·

masteronderwijs;

·

academische vorming / refelectie;

·

landelijke afstemming beleidsmedewerkers VSNU / universiteiten.

Aandachtsgebieden van:

Twents Onderwijs Model (TOM):

·

Bindend Studie Advies (BSA);

·

profileringsruimte;

·

onderwijsverdeelmodel;

·

onderwijsrapportages;

·

kwaliteitszorg;

·

opleidingsaccreditaties

Schakelpakketten:
Premasters en doorstroomminoren

· Stroomlijning / intensivering van samenwerking met Saxion en andere HBO’s;

·

doorstroomminoren: instellingsbrede afspraken & communicatie.

Aandachtsgebieden van Erik:

Onderwijs en internationalisering

Onderwijs

·

Wet en Regelgeving;

·

onderwijs en examenregeling;

·

studentenstatuut;

·

studiebegeleiding;

·

3TU Onderwijs;

·

ondersteuning bij ontwikkeling strategische dossiers.

Internationalisering

·

Evaluatie verschillende; internationaliseringsprojecten;

·

ondersteuning bij internationale bezoeken;

·

ondersteuning in verschillende strategische dossiers.

 

 

 

 

 

M.J. Zeeman

Stafmedewerker

 

S.C.P.A. Wichman

Projectmanager Onderwijs

 

 

 

 

 

053-489 3951

m.j.zeeman@utwente.nl

 

053-489 6976

s.c.p.a.wichman@utwente.nl

 

 

Aandachtsgebieden van Marc Jan:

Deelprojecten i.s.m. collega’s

·

TOM

·

Excellentie, i.s.m. Ineke

·

Studieloopbaanbegeleiding i.s.m. Erik

Eigen projecten:

·

NSE

·

Twente Academy

·

ELAN

 

Aandachtsgebieden van Susanne:

·

Kwaliteitszorg;

·

Master-ontwikkeling

·

Design Lab;

·

ATLAS