Onderwijs

Dr. G.A.C. Wagenaar-Bos

Hoofd cluster onderwijs

 

L.A. Woud-van der Graaf

Stafmedewerker

 

B. Grievink

Stafmedewerker

Ineke

 

 

053-489 5678

i.wagenaar@utwente.nl

053-489 2584

l.a.woud@utwente.nl

053-489 1252

b.grievink@utwente.nl

Ineke is verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderwijscluster van S&B.

Daarnaast heeft zij de volgende aandachtsgebieden:

·

Excellentie trajecten;

·

masteronderwijs;

·

academische vorming / refelectie;

·

landelijke afstemming beleidsmedewerkers VSNU / universiteiten.

Aandachtsgebieden van Lisette:

Aandachtsgebieden van Briëlle

 

 

 

 

 

M.J. Zeeman

Stafmedewerker

 

S.C.P.A. Wichman

Projectmanager Onderwijs

 

 

 

 

 

 

 

053-489 3951

m.j.zeeman@utwente.nl

 

053-489 6976

s.c.p.a.wichman@utwente.nl

 

 

Aandachtsgebieden van Marc Jan:

Deelprojecten i.s.m. collega’s

·

TOM

·

Excellentie, i.s.m. Ineke

·

Studieloopbaanbegeleiding i.s.m. Erik

Eigen projecten:

·

NSE

·

Twente Academy

·

ELAN

 

Aandachtsgebieden van Susanne:

·

Kwaliteitszorg;

·

Master-ontwikkeling

·

Design Lab;

·

ATLAS