Beleidsmonitoring

Senior beleidsadviseur als clustercoördinator

 

Drs. P.P. Hoetink

Stafmedewerker onderzoek en valorisatie

 

W.H.G. Nijhuis

Stafmedewerker administratieve processen en systemen

 

053-489

053-489 5686

p.p.hoetink@utwente.nl

053-489 4790

w.h.g.nijhuis@utwente.nl

Hij/zij houdt zich bezig met:

·

Strategische beleidsadvisering

·

en is verantwoordelijk voor het domein Beleidsmonitoring en de afstemming met Concerncontrol.

·

Hij/zij is projectleider van de UT prestatieafspraken

·

en levert een bijdrage aan diverse andere instellingsbrede pro­jecten zoals TOM moni­to­ring, Instellingsaccredi­tatie en Implementatie Vision 2020.

Patrick heeft veel ervaring opge­daan in het beleidsdomein on­der­zoek. Binnen beleidsmoni­toring is hij het eerste aanspreekpunt voor:

·

De domeinen onderzoek en de valorisatie.

·

Naast het in beeld brengen en analyseren van de UT-presta­ties op deze gebieden is hij be­trok­ken bij de informatiesys­te­men die hiervoor worden be­nut.

·

Daarnaast adviseert hij over het monitoren van de presta­ties in onderzoek en valorisa­tie, bijvoorbeeld in het dossier ‘Werkset Valorisatie-Indica­toren’ dat in VSNU verband is opgestart.  

·

Patrick is UT contactpersoon voor het aanleveren van data voor en het analyseren van uitkomsten van wereldwijde rankings zoals UMR, THE en QS.

Patrick maakt ook deel uit van het cluster Onderzoek & Valorisatie. Zijn aandachtsgebieden zijn o.m.:

·

Informatiebeleid (KUOZ, Open access, bibl.)

·

Financieel onderzoeksbeleid

·

Ranking en benchmarking

·

UT onderzoeksprijzen (de Winter, promotieprijs)

Walter heeft in zijn loopbaan veel kennis en ervaring opgedaan met het ontwikkelen en gebruik van (management) informatiesystemen. Hij houdt zich bezig met:

·

Beleidsondersteuning

·

en binnen Beleidsmonitoring met het functioneel beheer van MISUT.

·

Walter draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de MISUT domeinen in overleg met onder andere de houders van de bronsystemen

·

en is het eerste aanspreekpunt voor de MISUT-domeinen Onderwijs en Personeel.

N.J.C. Letteboer

Stafmedewerker

 

053-489 3541

n.j.c.letteboer@utwente.nl

Nicole is projectleider voor het MISUT domein Onderwijs. Haar taken betreffen het coördineren van de gewenste verbeteringen (inclusief het documentatie en inrichting van het beheer) ten aanzien van de onderwijs­mana­ge­mentrapportages in MISUT.