Alumni en Development Office

Drs. M.L.G. Essers

Manager Alumni & Development Office

Directeur Universiteitsfonds Twente

 

J. Laufer, MSc MPAff

Alumnibeleidsmedewerker & fondsenwerver

 

K. Lienesch

Medewerker Alumni & Development Office

 

053-489 3993

m.l.g.essers@utwente.nl

053-489 4706

j.laufer@utwente.nl

053-489 2104

k.flonk@utwente.nl

Maurice is:

·

eindverantwoordelijk voor het Alumni & Development Office

·

eindverantwoordelijk voor de beleidsmatige en operationele ondersteuning van het bestuur van het Universiteitsfonds

·

eerste aanspreekpunt voor in- en externe partners

·

eerste aanspreekpunt voor fondsenwerving

Joe is:

·

verantwoordelijk voor het for­muleren, uitdragen en imple­menteren van het alumnibeleid van de UT

·

belast met het identificeren en ontwikkelen van synergie tussen de alumnirelaties van de UT, UT-fondsenwerving en de belangen van andere organi­saties

·

eerste aanspreekpunt voor het Ambassadeursnetwerk van de universiteit

Karin is:

·

verantwoordelijk voor algehele organisatorische ondersteuning van het Alumni & Development Office

·

belast met beheer en onder­houd van de alumnidatabase en database van instellings­relaties

·

eerste contactpersoon voor alumniverenigingen en alumni­kringen

·

belast met beheer, onderhoud en redactie van de Alumniweb­pagina’s

·

belast met logistieke orga­nisa­tie van evenementen

 

 

 

 

 

Ir. A. Stobbelaar

Relatiemanager fondsenwerving

 

J.M. Terlouw

Alumnicoördinator

 

L. Kalverda, MSc

Communicatiemedewerker

 

 

 

053-489 8057

a.stobbelaar@utwente.nl

 

053-489 3265

j.m.terlouw@utwente.nl

 

053-489 6369

l.kalverda@utwente.nl

Alfred is:

·

verantwoordelijk voor relatiebeheer richting:

o Vermogende particulieren

o Banken

o Notarissen

o (Familie)fondsen en goede doelen

·

Contactpersoon major donor campaign ‘Uw gezondheid, onze technologie’

 

Jorien is:

·

verantwoordelijk voor de uit­voering van diensten van het Alumnibureau aan faculteiten, instituten, alumniorganisaties, studentenorganisaties, alumni en bedrijven

·

verantwoordelijk voor het alumni­beleid en -uitvoering van het ITC

·

verantwoordelijk voor het maken en publiceren van het alumni magazine van de faculteit ITC

·

verantwoordelijk voor het samenstellen en versturen van UT/ITC alumni mailingen

·

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de UT/ITC alumnidatabases en UT/ ITC alumni webpagina’s

 

Leontien is:

·

adviseur op het gebied van externe c.q. alumni-commu­nica­tie

·

ondersteunend bij de uitvoering van operationele communicatie activiteiten