Internationaal

Drs. S. Lotze

Hoofd Internationalisering

 

J.F. van Dijk, MSc

Stafmedewerker

 

H.C.G. Lange, MSc

Stafmedewerker

 

053-489 5679

s.lotze@utwente.nl

053-489 2371

j.f.vandijk@utwente.nl

053-489 5439

hanna.lange@utwente.nl

Sander is verantwoordelijk voor:

·

Leiding cluster internationaal

·

Adviseren van het college van bestuur ten aanzien van de internationale positionering en samenwerking

·

De voortgang van de internationaliseringsvisie van de instelling

·

Contactpersoon ECIU

·

Secretaris van het portefeuillehouders overleg internationalisering

·

Samenwerking met internationale partners zoals bijvoorbeeld Munster

Aandachtsgebieden van Erik:

Onderwijs en internationalisering

Onderwijs

·

Wet en Regelgeving;

·

onderwijs en examenregeling;

·

studentenstatuut;

·

studiebegeleiding;

·

3TU Onderwijs;

·

ondersteuning bij ontwikkeling strategische dossiers.

Internationalisering

·

Evaluatie verschillende; internationaliseringsprojecten;

·

ondersteuning bij internationale bezoeken;

·

ondersteuning in verschillende strategische dossiers.

Hanna is verantwoordelijk voor:

·

Strategische dossiers ten aanzien van internationale partners en doellanden

·

Bestuurlijke internationale reizen, met name Azië

·

Beleidsvorming rondom stimuleringsmiddelen ten bate van internationale onderwijs en onderzoekssamenwerking

·

Instellingsbrede onderwijsdossiers (incidenteel)

K. Dircksen, M.A.

ECIU ‘Secretary General’

 

G.H. Kaptijn

Projectleider CuriousU

 

 

 

053-489 2684

k.dircksen@utwente.nl

 

053-489 5743

g.h.kaptijn@utwente.nl

 

Katrin is verantwoordelijk voor:

·

Coördinatie van de ECIU stuurgroepen, projecten en werkgroepen

·

Ondersteuning van strate­gi­sche initiatieven van het netwerk

·

Nauwe samenwerking met de vertegenwoordiger van de ECIU in Brussel

 

Rianne is de projectleider van CuriousU, de internationale summer school in festivalstijl