Internationaal

Drs. S. Lotze

Hoofd Internationalisering

 

H.C.G. Lange, MSc

Stafmedewerker

 

E. Touw

Stafmedewerker

053-489 5679

s.lotze@utwente.nl

053-489 5439

hanna.lange@utwente.nl

053-489 6842

e.touw@utwente.nl

Sander is verantwoordelijk voor:

·

Leiding cluster internationaal

·

Adviseren van het college van bestuur ten aanzien van de internationale positionering en samenwerking

·

De voortgang van de internationaliseringsvisie van de instelling

·

Contactpersoon ECIU

·

Secretaris van het portefeuillehouders overleg internationalisering

·

Samenwerking met internationale partners zoals bijvoorbeeld Munster

Hanna is verantwoordelijk voor:

·

Strategische dossiers ten aanzien van internationale partners en doellanden

·

Bestuurlijke internationale reizen, met name Azië

·

Beleidsvorming rondom stimuleringsmiddelen ten bate van internationale onderwijs en onderzoekssamenwerking

·

Instellingsbrede onderwijsdossiers (incidenteel)

Aandachtgebieden van Ellen zijn:

·

Beurzenbeleid algemeen

·

Beleid University Twente Scholarship Programme

·

Beleid Orange Tulip Scholarship

·

Beleid Collegegeld Differentiatie

·

Implementatie Engelstalige bacheloropleidingen

·

Joint Education

K. Dircksen, M.A.

ECIU ‘Secretary General’

 

G.H. Kaptijn

Projectleider CuriousU

 

 

 

053-489 2684

k.dircksen@utwente.nl

 

053-489 5743

g.h.kaptijn@utwente.nl

 

Katrin is verantwoordelijk voor:

·

Coördinatie van de ECIU stuurgroepen, projecten en werkgroepen

·

Ondersteuning van strate­gi­sche initiatieven van het netwerk

·

Nauwe samenwerking met de vertegenwoordiger van de ECIU in Brussel

 

Rianne is de projectleider van CuriousU, de internationale summer school in festivalstijl