Informatiearchitectuur

Inleiding

UIM houdt zich bezig met het integreren van een ICT beleid binnen de organisatiedoelstellingen, waarden en cultuur van de Universiteit Twente en het 3TU verband. Dit doet zij aan de hand van architectuurprincipes die opgedeeld zijn in business-, applicatie- en technologieprincipes.

Doelstelling

Voor de integratie van het ICT beleid stelt UIM een aantal architectuurprincipes op die voldoen aan een aantal criteria (begrijpelijk, robuust, compleet, consistent en stabiel) en die er voor zorgen dat de architectuur een toegevoegde waarde levert aan en past binnen de organisatie.

In de praktijk

In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld pas veranderingen worden doorgevoerd wanneer daar behoefte aan is, dat er zoveel mogelijk eenheid en dus minder maatwerk wordt geleverd, dat diensten aan medewerkers en studenten worden aangeboden via internet, et cetera.

Informatiearchitectuur

pdf

Architectuur governance

Architectuur staat al enkele jaren op de agenda van de UT. De inzet van architectuur is niet structureel en verloopt veelal op een ad hoc basis. Deze notitie beschrijft hoe de architectuur en de architectuur functie binnen de UT naar een volgend volwassenheidsniveau gebracht kan worden. Het opzetten van de UT architectuur governance is geïnspireerd door de gangbare architectuur procesmodellen TOGAF en DYA en de architectuurtaal Archimate.Op 30 augustus 2010 heeft het CvB besloten de ‘UT Architectuur Governance’ te bekrachtigen voor de hernieuwde inrichting van instellingsinformatiesystemen van de UT. ... lees verder

pdf

Architectuurprincipes

Architectuurprincipes beschrijven de algemene regels en richtlijnen voor het gebruik en de inzet van alle ICT-middelen van de organisatie. Ze dienen breed gedragen te worden en vormen daarmee de basis voor toekomstige ICT beslissingen. Op 30 augustus 2010 heeft het CvB besloten de ‘UT Architectuur Principes’ voorgestelde architectuur te bekrachtigen voor de hernieuwde inrichting van instellingsinformatiesystemen van de UT. ... lees verder

pdf

CRM Beleid

Een beleidskader voor het relatiemanagement van de Universiteit Twente. Op basis daarvan kan bepaald worden welke relaties belangrijk zijn, welke gegevens van deze relaties nodig zijn en hoe de Universiteit Twente met deze relaties wil omgaan. ... lees verder

pdf

Inzicht in portalen

Dit document heeft als doel informatie te verschaffen over portalen en om richting te geven aan (toekomstige) projecten en veranderingen op dit gebied. ... lees verder