Contact

Jan Evers

Ir. J.L. Evers, MPM

Hoofd Informatiemanagement

Jan is hoofd Universitair Informatiemanagement en daarmee eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt. Jans belangrijkste taak is het organiseren van de afstemming over de ICT-voorziening tussen faculteiten, diensten en de ICT-dienst.

Telefoon: 053-489 2193

Email: j.l.evers@utwente.nl

 

 

Karin Lienesch

K. Lienesch-Flonk

Secretaresse

Karin ondersteunt de beleidsmedewerkers van het cluster onderzoek Maurice Bouwens, Patrick Hoetink, Susanne de Gooijer. En Roelyn van der Hoek van het cluster Student & Campus. En de medewerkers Jan Evers, Frank Snels en Wim Koolhoven van het cluster Universitair Informatie Management.

Telefoon: 053-489 3209

Email: k.flonk@utwente.nl

 

 

Frank Snels

Ir. Ing. F.J. Snels

Informatiemanager

Frank is universitair informatiemanager. Hij is de UT enterprise architect, met als belangrijke aandachtspunten architectuur, functioneel beheer, bedrijfsprocessen en instellingssystemen.

Telefoon: 053-489 4151

Email: f.j.snels@utwente.nl

 

 

Wim Koolhoven

Ir. W. Koolhoven

Informatiemanager

Wim is universitair informatiemanager. Hij is de UT security officer, met als belangrijke aandachtspunten informatiebeveiliging, privacy, ICT-infrastructuur en apparatuur.

Telefoon: 053-489 3045

Email: w.koolhoven@utwente.nl