Universitair Informatiemanagement

Universitair Informatiemanagement (UIM) voert de regie op innovatie en beheer van de ICT-voorziening binnen de UT. UIM doet dit zodanig, dat de ambities van de UT voor onderwijs, on­derzoek, valorisatie en bedrijfsvoering effectief en efficiënt worden ondersteund. UIM adviseert het College van Bestuur over het Informatie- en ICT-beleid van de UT en ziet toe op de uitvoering ervan.

UIM is procesverantwoordelijk voor de vraagsturing van de ICT-facilitering van de UT. Zij coördineert daartoe het overleg tussen het facultair informatiemanagement, de houders van de instellings­sys­temen en de ICT-dienst. Jaarlijks wordt onder regie van UIM het ICT projectenportfolio opgesteld.

D:\Files\Dropbox\Noun\management.png

 

D:\Files\Dropbox\Noun\triangle ruler.png

 

functioneel beheer

IT Governance
Taken, verantwoordelijkheden en overleggen.

 

Informatiearchitectuur
Architectuur governance en principes.

 

Functioneel Beheer
Project professionalisering van functioneel beheer.

 

 

 

 

 


D:\Files\Dropbox\Noun\sitemap.png

 


D:\Files\Dropbox\Noun\lock.png

 


D:\Files\Dropbox\Noun\devices.png

Infrastructuur
3TU, dataopslag, onderwijsruimten, afdrukfaciliteiten en netwerkinfrastructuur.

 

Informatiebeveiliging
Informatiebeveiligingsbeleid, classificatierichtlijn en security policies.

 

Voor eindgebruikers
Gedragscodes, standaarden, namenbeleid en ex-UT-ers.