Welkom bij Strategie & Beleid!

Strategie & Beleid ondersteunt (het College van Bestuur van) de UT bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen van de strategie. Hiermee speelt zij ook een belangrijke ondersteunende rol bij de verdere im­ple­men­tatie van Vision 2020. S&B richt zich op de algemene instellingstrategie van de UT (‘corporate strategy’) en niet zozeer op functionele stra­tegie (HR, Financiën, etc.).

Meer informatie kunt u vinden bij organisatie.

Onderstaand de beleidsterreinen van Strategie & Beleid.

Strategie

Onderwijs

Onderzoek & Valorisatie

Internationaal

Student & Campus

Universitair Informatiemanagement

Alumni &
Development Office

EU-Office

Beleidsmonitoring

vlaggen UT

beleidsmonitoring